ZWIEDZAJ ODPOWIEDZIALNIE!

 

Na całym świecie w zastraszającym tempie kurczą się lasy, sawanny, obszary bagienne, rafy koralowe  i wiele innych środowisk, stanowiących ostoję dzikiej przyrody. Wraz z nimi kurczy się bezcenna, do niedawna niezwykle bogata flora i fauna. Jeżeli tempo degradacji biosfery utrzyma się na obecnym poziomie, świat organizmów żywych skurczy się o blisko jedną czwartą gatunków do roku 2030...

 

Parki Narodowe to sanktuaria przyrody, które pomagają zachować różnorodność gatunkową oraz uchronić wiele gatunków roślin i zwierząt przed kompletnym wyginięciem. Zwiedzając je, róbmy to w sposób odpowiedzialny! Nie zbaczajmy ze szlaków turystycznych, nie zbierajmy i nie niszczmy roślin i przede wszystkim nie płoszmy dzikich zwierząt, dla których te odizolowane i chronione tereny są jedyną gwarancją przetrwania. Przez miliony lat natura rządziła się swoimi prawami. Dziś nie jest już w stanie oprzeć się niszczycielskiej działalności człowieka. Spróbujmy ocalić to, co z niej pozostało…

 

 

 

Copyright © 2005-2020 PhotoWalk by DG ART. Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved.
projektowanie stron www