Ogród Botaniczny UW

 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego to jedna z najstarszych i jednocześnie najmniejsza placówka tego typu w kraju. Należy do miejsc w wielkim mieście osobliwych. Nie tylko jest pięknym historycznym parkiem, ale przede wszystkim znajdują się tu wspaniałe zbiory rodzimej i obcej flory.

 

Podstawą istnienia ogrodu są kolekcje roślinne podzielone na działy tematyczne, jak dział roślin ozdobnych, systematyki roślin czy flory niżowej Polski. Szczególnie cenne, a tym samym interesujące, są rosnące tu gatunki zagrożone i ginące, objęte w Polsce prawną ochroną, jak miłek wiosenny (Adonis vernalis), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) czy szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris). Bowiem podstawowym zadaniem Ogrodu Botanicznego jest zachowywanie różnorodności biologicznej, zarówno roślin dziko rosnących, jak i odmian wyhodowanych przez człowieka. Łącznie zgromadziliśmy blisko 5000 gatunków i odmian należących do prawie 200 rodzin; w tym około: 1050 taksonów drzew i krzewów, 1350 taksonów roślin szklarniowych i 2600 taksonów roślin zielnych. Niektóre z rosnących tu drzew były sadzone ręką Michała Szuberta – założyciela Ogrodu. Należy do nich ogromny buk zwyczajny (Fagus sylvatica) oraz miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), którego liść stał się symbolem Ogrodu.

 

Historia tego unikalnego miejsca liczy sobie blisko 200 lat. Ogród Botaniczny został założony w roku 1818 roku dzięki staraniom profesora botaniki Michała Szuberta. Ogród pierwotnie zajmował powierzchnię 22 hektarów. W jego skład wchodziły także szklarnie królewskie oraz stara pomarańczarnia. W krótkim czasie sława Ogrodu Botanicznego przy Alejach Ujazdowskich, przekroczyła granice kraju. Po stłumieniu powstania listopadowego w 1834 roku Uniwersytet zamknięto, a powierzchnię Ogrodu zmniejszono o trzy czwarte (w tym kształcie pozostaje on do dziś). W roku 1916 Ogród Botaniczny przeszedł pod zarząd odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego. Założono nowe działy: biologii roślin, ozdobny oraz różankę. Wzbogacono kolekcje drzew i krzewów  oraz rozpoczęto remont szklarni. Ogród odzyskał dawną rangę naukową i dydaktyczną. Jednakże wielkim ciosem dla placówki była II wojna światowa. Podczas Powstania Warszawskiego, zniszczeniu uległy wszystkie budynki oraz szklarnie. Po wojnie rozpoczęto wieloletnie prace nad odrestaurowaniem Ogrodu. Na nowo wzniesiono budynki i szklarnie oraz rozpoczęto odtwarzanie kolekcji. W roku 1965 Ogród został wpisany do rejestru Zabytków Kultury i Nauki miasta stołecznego Warszawy.

 

Od blisko 30 lat Ogrodem kieruje dr. Hanna Werblan-Jakubiec. Za jej kadencji przywrócono historyczny kształt działowi biologii roślin, przebudowano i wzbogacono kolekcje róż, pnączy, roślin leczniczych i użytkowych oraz wyremontowano i rozbudowano szklarnie. Podstawowe kierunki prac w Ogrodzie Botanicznym podporządkowane są jego głównej funkcji, czyli ochronie różnorodności biologicznej. Prowadzi się tu badania nad biologią kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, ewolucją ich systemów reprodukcyjnych oraz etnobotaniką. Intensywnie rozwija się działalność popularyzatorska i edukacyjna. Ogród spełnia również ważną funkcję w ochronie gatunków objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), której celem jest ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem międzynarodowego handlu.

 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego to jedyne w swoim rodzaju miejsce na turystycznej mapie Warszawy, łączące piękno natury z bogatą historią miasta. Na terenie Ogrodu znajdziemy także fundament Świątyni Opatrzności, która miała być zbudowana w tym miejscu dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ogród można zwiedzać od kwietnia do października. W okresie zimowym, grupom zorganizowanym udostępniane są szklarnie. Można także korzystać z zasobów biblioteki, mieszczącej się w budynku biura Ogrodu. Szczegółowe informacje dotyczące tego magicznego miejsca znajdą Państwo na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego UW.

Od wiosny do późnej jesieni zapraszamy do udziału w spacerach fotograficznych PhotoWalk, które będą odbywać się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły w terminarzu.

 


GALERIA ZDJĘĆ - OGRÓD BOTANICZNY UW

Copyright © 2017 PhotoWalk. Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved.
projektowanie stron www